Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Wr 139/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

Skarga M. W. opiekuna prawnego W. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] r. o sygn. akt III SA/Wr 139/10

III SA/Wr 482/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 484/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 485/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 625/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-20

Skarga Z. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi

III SA/Wr 128/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie określenia należności celnych oraz podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodów

III SA/Wr 483/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 480/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 481/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 188/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-06

Skarga M. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia należności wynikających z długu celnego, określenie podatku akcyzowego i od towarów i usług wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   2