Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 599/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 1084/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską zażalenie oddalić.

VI SA/Wa 2006/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 1759/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-13

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OZ 825/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 947/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...].r., nr [...]. w przedmiocie cofnięcia pozwolenie na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 1620/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 1672/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

II GZ 305/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym...

VI SA/Wa 1981/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową
1   Następne >   2