Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 1039/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 80/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 1760/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową

VI SA/Wa 1526/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Wniosek R. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 1526/08

VI SA/Wa 1900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego bronią i amunicją

II OZ 468/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 953/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanaw...

II OZ 955/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską

II OZ 154/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 469/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej