Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 955/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

II OZ 470/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

II OZ 429/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

VIII SA/Wa 860/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na broń

II SA/Wa 2091/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

II SA/Wa 1223/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 468/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej

II SA/Wa 2056/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1707/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

VI SA/Wa 1942/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   3