Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 955/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

II OZ 470/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

II OZ 429/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OZ 468/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej

II OZ 406/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II OZ 469/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej

II OZ 431/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową