Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 481/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-26

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 215/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i myśliwską

II SA/Wa 1840/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II SA/Wa 815/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1069/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1666/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-03

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

II OZ 698/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 25/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 2114/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-01

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1213/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołań
1   Następne >   2