Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 1804/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II OZ 249/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej po...

II OZ 100/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1282/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1551/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1274/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1387/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej

II OZ 248/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

III SA/Łd 743/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia opłaty za przechowywanie w depozycie broni myśliwskiej

II SA/Wa 1545/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej
1   Następne >   2