Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 1960/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-26

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

II SA/Wa 2145/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

II OZ 721/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawa w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej

II SA/Wa 2147/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną do celów sportowych

VI SA/Wa 2566/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-19

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez pr...

III SA/Lu 438/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Z. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 261/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II OZ 200/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. C. na czynność Komendanta Stołecznego Policji , nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty z tytułu przechowywania broni w depozycie policyjnym

II SA/Wa 151/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-18

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej

II SA/Wa 150/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-03

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palna myśliwską