Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 245/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Gd 349/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej

III SA/Gd 188/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego