Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 953/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego oraz zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu

II SA/Łd 202/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1822/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1115/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej

II SA/Łd 647/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 4/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 186/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 706/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-11

Skarga A.P. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Łd 648/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 349/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej
1   Następne >   2