Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1009/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-12

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 1198/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty oraz umorzenia ustawowych odsetek od należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 1199/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty oraz umorzenia ustawowych odsetek od należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1675/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 504/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach

IV SA/Po 160/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-20

Wniosek w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Lu 127/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 174/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego