Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1202/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 180/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego;

IV SA/Po 636/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Po 637/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Po 978/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-19

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 155/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

IV SA/Po 825/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Po 178/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania