Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 503/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Bk 887/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 624/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wr 214/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego,

I SA/Wa 539/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 383/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , znak: [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zło...

IV SA/Gl 837/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 837/17

II SA/Bd 967/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-23

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OZ 408/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 477/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   +2   +5   +10   15