Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 781/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Łd 923/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 773/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 536/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 537/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 538/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Łd 924/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 651/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 734/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bd 337/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2