Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 857/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 219/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku- Białej w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 735/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 465/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wr 444/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 445/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 443/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 442/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 289/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z [...] grudnia 2017 r., znak: [...], w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   2