Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 781/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-17

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane oraz jego zwrotu

IV SA/Po 1096/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego

IV SA/Gl 742/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia brakujących dokumentów w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] i umarza postępowanie administracyjne w przedmiocie przywrócenia terminu.

III SA/Gd 531/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 530/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 694/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

II SA/Po 1051/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie