Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

IV SA/Wr 520/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

III SA/Gd 578/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 431/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Gl 432/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Gl 433/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

III SA/Gd 548/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku stałego