Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 224/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 222/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 402/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie wniosku Z. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi