Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

IV SA/Wr 393/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I OZ 940/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Ke 702/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1663/08

II SA/Sz 1047/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 203/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-05

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej