Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Łd 1032/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 254/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecz...

II SA/Bk 123/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 124/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 92/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 732/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-17

Skarga S.M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie

II SA/Ol 11/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie skierowania do środowiskowego domu samopomocy

II SA/Ol 11/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-25

Wniosek w przedmiocie skierowania do środowiskowego domu samopomocy

I SA/Wa 432/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Go 66/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do domu opieki społecznej
1   Następne >   2