Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

I OZ 228/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej pos...

IV SA/Gl 392/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 646/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 179/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1861/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-22

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 749/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Op 393/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Wa 797/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 575/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Elblągu , nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ke 690/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   2