Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 393/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi