Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Sz 511/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 1252/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie ustalenia obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Gd 446/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 737/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w postaci usług opiekuńczych

II SA/Lu 242/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany wymiaru usług opiekuńczych

II SA/Lu 636/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO L. w przedmiocie usług opiekuńczych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku WSA , sygn. akt II SA/Lu 636/15

II SA/Lu 634/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku WSA , sygn. akt II SA/Lu 634/15

II SA/Bd 915/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-09

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SO/Sz 11/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-20

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu opieki społecznej

I OZ 1303/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   2