Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Op 624/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bd 967/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-23

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Łd 906/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OZ 554/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 750/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 268/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych