Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Sz 68/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu opieki społecznej

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Sz 511/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SO/Sz 11/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-20

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu opieki społecznej

II SA/Sz 750/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 1047/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 1151/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania