Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Rz 133/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

I OZ 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

I SA/Wa 1417/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

I SA/Wa 1418/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

I SA/Wa 1421/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SA/Łd 80/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-09

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Po 916/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-20

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej

I OZ 665/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki po...

I OZ 218/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO sygn. akt [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej

I SA/Wa 1419/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej przysługującej dla rodziny zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
1   Następne >   +2   4