Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Rz 1001/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-23

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 965/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie jednorazowego przyznania świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka

I SA/Wa 1328/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1094/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej

I SA/Wa 132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia