Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu

II SA/Ke 1123/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Ke 1122/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Ke 757/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania