Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

I OZ 1107/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu , Nr [...] w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej

VIII SA/Wa 671/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

Wniosek w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej postanowił : odmówić przywrócenia terminu.

IV SA/Wr 451/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Lu 799/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi G. M. i S. M. na czynność Dyrektora Inne w przedmiocie odmowy wstępnej akceptacji spełnienia warunków sprawowania funkcji rodziny zastępczej

I SA/Wa 1184/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-29

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej