Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

III SA/Gd 240/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 1180/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi