Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 34/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy w ramach programu wieloletniego 'Pomoc w zakresie dożywiania'

II SA/Ke 512/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Po 412/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie; odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 345/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń