Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OZ 1221/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

I OZ 1222/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ol 430/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Bk 483/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Ol 852/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-02-20

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SO/Gd 3/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-26

Wniosek M.L. o wymierzenie Burmistrzowi M. kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SA/Sz 1118/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, umorzenia odsetek oraz odroczenia terminu płatności.

III SA/Gd 646/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 970/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie decyzji uchylającej przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatku do niego

IV SA/Wr 541/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   3