Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 1205/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta C. w zakresie zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Po 1165/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 404/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 144/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Po 379/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia

II SA/Bd 638/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

III SA/Gd 350/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Gd 302/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy skierowania na szkolenie i poniesienia jego kosztów ze środków Funduszy Pracy

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   +5   +10   29