Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 119/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ke 276/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki

III SA/Lu 118/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Bk 810/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zaliczenia do osób niepełnosprawnych

II SA/Bk 172/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uznania za osobę bezrobotną i o odmowie przyznania prawa do zasiłku, zakończonej ostateczną decyzją Starosty Powiatu B. nr [...]

III SA/Gd 336/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 188/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 1/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OZ 693/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   3