Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 638/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

III SA/Gd 350/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Gd 302/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy skierowania na szkolenie i poniesienia jego kosztów ze środków Funduszy Pracy

III SA/Kr 1102/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Wa 62/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie rejestracji bezrobotnego

IV SA/Wr 408/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-29

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Ol 538/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-08-17

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ol 614/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania bezrobotnego na szkolenie

II SAB/Wa 58/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi, zażalenia i wniosku

III SA/Łd 627/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3