Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 1205/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Rz 685/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 558/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Po 558/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Gd 145/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

II SA/Wa 1313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania na szkolenie zawodowe

III SA/Kr 838/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-15

Wniosek w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

IV SA/Gl 210/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 63/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi J.S. na postanowienia Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu poszukującego pracy w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi
1   Następne >   3