Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Wa 1313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania na szkolenie zawodowe

IV SA/Gl 210/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia