Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych