Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 144/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

IV SA/Wr 108/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-25

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do stypendium

II SA/Bd 474/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

IV SA/Gl 1160/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 1189/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Po 1244/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 332/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania za bezrobotną

III SA/Kr 1854/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia 50% z kwoty stanowiącej zasiłek dla bezrobotnych

IV SA/Wr 144/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   2