Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 691/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

I OZ 711/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie umorzenia należności z tytułu zwrotu środków przyznanych na podję...