Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta C. w zakresie zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Po 1165/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 404/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-10

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 2397/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przedemerytalnego

IV SA/Po 1165/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 1175/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-05

Wniosek w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 75/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Rz 923/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Wa 833/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

II SAB/Wa 553/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do stypendium
1   Następne >   3