Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 343/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 541/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego;

III SA/Kr 1187/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 279/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendium dla osoby bezrobotnej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 280/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

III SA/Kr 1746/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-29

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Po 456/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia

II SA/Po 456/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia

IV SA/Wr 485/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   3