Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 81/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. , nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego oraz przyznania prawa do zasiłku

I OZ 80/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego znak [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej