Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 481/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia terminu