Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 487/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 579/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnego