Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta C. w zakresie zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SO/Gl 51/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 97/13 w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SO/Gl 59/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie załatwienia wniosku i decyzji na wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Gl 1/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 1160/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13 w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SA/Gl 210/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 63/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi J.S. na postanowienia Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu poszukującego pracy w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi
1   Następne >   +2   4