Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SO/Gl 51/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 97/13 w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie