Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 485/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

II SA/Łd 43/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej ze środków budżetowych

IV SA/Wa 2149/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych post...

IV SA/Wa 370/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

IV SA/Wa 1976/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 486/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza...

II SA/Lu 842/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Inne w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Ol 259/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-05-10

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej

IV SA/Gl 1117/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych