Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 988/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej