Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Sz 84/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Sz 1296/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 399/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 187/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-11-04

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji o uprawnieniach kombatanckich

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ...

II SA/Sz 482/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej